پرمنگنات پتاسیم در آبزی پروری

با افزایش روزافزون علاقه مندی مردم به نگهداری از ماهی های زینتی در منازل و محل کار خود پرورش این نوع ماهی ها روز به روز افزایش یافته و به تبع، نیاز به حفظ سلامت این ماهی ها و جلوگیری از عفونتهای خارجی که رایج ترین نوع بیماری در آن ها می باشد؛ که در صورت عدم کنترل موجب مرگ ماهی ها نیز خواهد شد، استفاده از ماده ضدعفونی کننده پرمنگنات پتاسیم که یک ماده بسیار کارآمد برای از بین بردن باکتریها و عوامل قارچی  است، توصیه می گردد.

در مورد بيشتر ماهيان مي توان از حمام طولاني مدت ( حداقل 4 ساعت ) در پرمنگنات پتاسيم با غلظت 2 ميلي گرم در ليتر استفاده کرد

پرورش دهندگان ميتوانند مقاومت ماهيانشان را با مشاهده رفتار آنها در طي دوره درمان ارزيابي کنند. اين مطلب بخصوص زمانيکه درمان يک گونه براي بار اول در حال انجام باشد مهم مي باشد . اگر ماهيان واکنش نشان دهند بايد فورا مواد حذف شوند ( براي مثال بايد مواد شيميايي با آب شيرين رقيق شوند )

بدليل اينکه پرمنگنات پتاسيم بوسيله مواد آلي بي اثر مي شود لذا در استخرها يا ساير سيستم هايي که تجمع اين مواد زياد است بايد مقدار پرمنگنات اضافه شده را افزايش داد . بيشتر ارگانيسم هايي که بوسيله پرمنگنات پتاسيم تحت درمان قرار گرفته اند در يک محيط غني ارگانيکي شکوفا مي شوند بنابراين بهبود و رعايت اصول بهداشتي مي تواند اثر عجيبي در تاثير درمان داشته باشد.