پرمنگنات پتاسیم در تصفیه آب

پرمنگنات پتاسیم یک ماده اکسید کننده قوی می باشد که به طور گسترده برای کنترل طعم، بو و حذف منگنز استفاده می شود. پرمنگنات پتاسیم یک گند زدای ضعیف است بنابراین برای گندزدایی آب به زمان و غلظت زیاد احتیاج دارد(مثلاً 2میلی گرم در لیتر و زمان 2 ساعت). پرمنگنات پتاسیم نمک کریستالی یشمی رنگی است که در صورت اضافه شدن به آب آن را به رنگ بنفش درآورده که با چشم قابل تشخیص می باشد.

مزایای استفاده از پرمنگنات پتاسیم برای فرایند گندزدایی:

1- به علت ایجاد رنگ بنفش تشخیص آن آسان می باشد.

2- جابه جایی و حمل آن به دلیل اینکه یک ماده جامد می باشد آسان می باشد.

3- خطر تزریق بیش از حد این ماده به این علت که باعث تغییر رنگ آب می شود بسار کم می باشد.