اعضای هیئت مدیره

 

رئیس هیئت مدیره

عباس هدایتی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

رضا هدایتی

اعضای هیئت مدیره

1- عباس هدایتی

2- رضا هدایتی

3- جعفر هدایتی